top of page
Search

Vaaliteema: Lasten kaupunki

Updated: May 26, 2022

Lapset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Aina.


Laadukas varhaiskasvatus vaatii pätevää henkilöstöä Lapsuus tulee nähdä itsessään merkityksellinen ajanjaksona. Varhaiskasvatuksen opettajana minulla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen jokaiseen päivään, mutta myös koko tulevaisuuteen hänen taustatekijöistään riippumatta. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella pystymme ehkäisemään eriarvoisuutta tarjoamalla yhdenvertaisemman ponnahduslaudan elämään. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman pätevää henkilökuntaa. Jyväskylä on kasvatusalan koulutuksen mekka: yliopistostamme valmistuu vuosittain satoja kasvatustieteen ammattilaisia, mutta tämä ei näy päiväkodeissa tai esikouluissa. Kunta on velvoitettu varmistamaan lapsille riittävästi päiväkotipaikkoja, mutta miksi se ei pysty varmistamaan sinne riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa? Jyväskylän kaupungin on selvitettävä, miten varhaiskasvatukseen varmistetaan sellaiset työolot, että ammattitaitoiset kasvattajat haluavat jäädä Jyväskylään. Vain niin varmistamme varhaiskasvatuksen laadun jokaiselle jyväskyläläiselle lapselle.


Kiusaamiskulttuurin purkaminen lähtee rakenteista


Koulukiusaaminen- ja väkivalta ovat ilmiö, jonka ratkomiseen tarvitaan niin opettajankoulutusta, opetuksen järjestäjiä kuin yksittäisiä koulumaailman toimijoita. Ainoa hyväksyttävä tavoite on kiusaamisen kitkeminen juurineen, mutta on ymmärrettävä, ettei se tapahdu hetkessä. Tiukemmat rangaistukset tai koulun vaihtaminen saattavat joskus ratkaista yksittäisen tilanteen, mutta eivät rakenteellista ongelmaa. Suomen Opettajaksi Opiskelevien liitto @SOOL ry:n selvityksen (2019) mukaan yli puolet uusista opettajista ei ollut saanut minkäänlaista tai hyvin vähän perehdytystä kiusaamiseen puuttumiseen. Meidän on luotava selkeät toimintamallit paitsi kiusaamistilanteiden käsittelelemiseen, ennen kaikkea niiden ennaltaehkäisyyn sekä tarjottava opettajille perehdytystä ja lisäkoulutusta. Jokainen jyväskyläläinen opettaja tarvitsee parhaat mahdolliset valmiudet luodakseen jokaiselle oppilaalle heidän ansaitsemansa turvallisen, syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaan tilan käydä koulua.Lastensuojelun resurssit kuntoon- lapsen aito auttaminen vaatii aikaa


Korona-aika näkyy laajasti perheiden hyvinvoinnin romahtamisessa. Huoltajat ovat väsyneitä, lasten koulunkäynti sakkaa, on taloudellisia haasteita ja vuorovaikutusongelmia. THL:n mukaan 42% kunnista on arvioinut lastensuojeluilmoitusten kasvaneen syksyllä 2020. Lastensuojelun asiakasmäärien ja sijaishuollon tarpeen arvioidaan pitkällä tähtäimellä kasvavan ja tähän on kunnissa varauduttava. Lastensuojelun resurssit eivät ole olleet suositusten mukaisia tähänkään asti. Kun sosiaalityöntekijällä on tarpeeksi aikaa yksittäisen asiakkaan kohtaamiseen, voidaan välttää tilanteen kärjistyminen esimerkiksi laitoshoitoa vaativaksi. Peruspalveluihin panostaminen on ennen kaikkea apua tarvitsevan lapsen ja nuoren etu ja oikeus, mutta myös taloudellisesti järkevää.38 views0 comments

Comments


bottom of page