top of page
Search

Vähemmistöjen asia on meidän kaikkien asia


Trans ry:n vaalitavoitteet vuoden 2021 kuntavaaleihin painottavat kuntaa ”yhdenvertaisena, kaikkia tukevana organisaationa, jossa on hyvä ja turvallinen olla oma itsensä”. Seta puolestaan tavoittelee kuntavaaleissa tulevaisuuden sateenkaarikuntaa, jossa “jokainen voi elää avoimesti omana itsenään ja tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti”. Mielestäni nämä kuntavaalitavoitteet eivät kuulosta kovinkaan suurilta vaatimuksilta, ottaen huomioon, että jo YK:n ihmisoikeuksien tulisi taata yksilöille vapaus ja tasavertaisuus henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta.


Suomi on Pohjoismaista ainoa, joka edelleen vaatii sukupuoltaan korjaavilta henkilöiltä sterilisaatiota. Tämä on paitsi räikeä ihmisoikeusloukkaus, myös tasa-arvoisen hyvinvointivaltion häpeäpilkku. Suomi onkin saanut muun muassa tämän johdosta lukuisia huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeuselimiltä. Trans-ihmisten ihmisoikeudet eivät siis edelleenkään toteudu Suomessa, vaikka olemme pyrkimässä Pohjoismaiden ehdokkaana YK:n ihmisoikeusneuvostoon kaudelle 2022–2024.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ääni kuuluu ylipäätään valtakunnan politiikassa harmillisen vaimeana ja monen perustavanlaatuisenkin epäkohdan suhteen Suomessa on herätty jälkijunassa. Sosiaali- ja terveysministeriö alkaa vihdoin tässä kuussa valmistelemaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa lakia sukupuolen vahvistamisesta. Esitys tästä on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän vuoden lopussa – valtakunnan tasolla on siis alkanut hiljalleen tapahtua. Näen kuitenkin, että Suomen ollessa ihmisoikeusneuvoston ehdokkaana on jopa häpeällistä, että lakiuudistus on saatu aluilleen vasta nyt.

Kuntatasolla tilanne ei ole yhtään tämän parempi ja viimeaikaisen some-keskustelun perusteella voidaankin jälleen kerran huomata, kuinka mahdolliset tulevat kuntapäättäjät ovat valmiita tinkimään ihmisoikeuksista ja rajaamaan niiden saavutettavuutta ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Riikka Leinonen kirjoittaa tekstissään “Kuinka löydän ihmisoikeuksia edistävän puolueen?” seuraavasti: “Jos puolue edistää ihmisoikeuksia, sen tulee edistää niitä kaikilta osin ja kaikkien osalta.” Asia on yksinkertainen: ihmisoikeuksista ei voi valita vain itseään kiinnostavia tai omaa agendaa eteenpäin vieviä. Ihmisoikeudet eivät ole valintakysymys. Vähemmistöjen kohtaamat epäkohdat ovat koko yhteiskunnan ongelma. On pöyristyttävää, kuinka vähemmistöjen asiaa edistetään ja joudutaan edistämään lähinnä vähemmistöjen sisältä käsin tai aktivistien voimin.

Ihmisoikeusperustaisen päätöksenteon suhteen on oltava tinkimätön ja yhdenvertaisuuden konkreettista ja jatkuvaa edistämistä tulee vaalia kaikessa päätöksenteossa. Se ei ole mikään irrallinen bonus päätöksissä vaan sen tulee olla yksi peruspilareista.


Olin todella hämmentynyt huomatessani, että YLE:n vaalikoneessa ainoa vähemmistöihin liittyvä kysymys koski Pride-liputusta. On ensinnäkin erikoista, etteivät vaalikoneen tekijät kokeneet tarpeelliseksi nostaa kysymyksissään esiin Pride-vähemmistöjen lisäksi muita vähemmistöjä. Toiseksi kunnan tulisi tehdä konkreettisia tekoja sen eteen, että olemme oikeutettuja nostamaan Pride-lipun salkoon. Lipun nostelu ei ole itsessään mikään vähemmistöteko, vaan sen tulisi olla merkki siitä, että teemme joka päivä töitä yhdenvertaisemman kunnan eteen.


Sateenkaarikunnan vaikuttajana ehdokas on valmis edistämään aktiivisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia sekä kaikkien yhdenvertaisuutta kunnassaan. Samalla hän sitoutuu työskentelemään syrjintää ja vihapuhetta vastaan ja varmistamaan, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oma ääni kuuluu päätöksenteossa.


Trans ry:n tavoitteet allekirjoittaessaan kuntavaaliehdokas sitoutuu edistämään muun muassa liikuntatilojen saavutettavuutta ja sukupuolineutraalien WC- ja pukuhuonetilojen tarjoamista sukupuolitettujen tilojen rinnalla. Lisäksi ehdokas lupautuu viemään eteenpäin kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttamista ja tietoisuuden lisäämistä, sukupuolineutraaleja matkustusmahdollisuuksia sekä edistämään transihmisten asemaa kunnan työyhteisöissä. Nämä tavoitteet ovat hyvin konkreettisia arkielämässä vastaantulevia seikkoja, joihin sitoutumalla voimme edistää sukupuolisensitiivisempää, transystävällisempää ja tasa-arvoisempaa kuntapolitiikkaa.


Allekirjoittamalla Setan ja Trans ryn vaalitavoitteet sitoudun ajamaan sellaista politiikkaa, jonka tavoitteena on luoda Jyväskylästä


kunta, jossa jokaisella on mahdollisuus ja oikeus elää avoimesti omana itsenään. Kunta, jossa jokainen voi tulla kohdatuksi yhdenverta


isesti ja turvallisesti. Kunta, joka voi kunniakkaasti nostaa sateenkaarilipun salkoon ja sanoa, että olemme oikeutettuja siihen.


63 views0 comments

Comments


bottom of page