top of page
Search

Saavutettavaa ja kestävää joukkoliikennettä kohti

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys ovat kiistatta keskeisimpiä kysymyksiä tulevaisuudessamme. Järkevällä kaupunkisuunnittelulla pystymme torjumaan ilmastonmuutosta, ja tukemaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.


Jyväskylän joukkoliikenteestä löytyy kehitettävää. Meidän on pyrittävä mahdollisimman monipuoliseen, kattavaan ja helppokäyttöiseen joukkoliikenteeseen, jotta siirtyminen paikasta -ja kulkuneuvosta toiseen on vaivatonta ja mahdollisimman päästötöntä. Joukkoliikenteen tulee olla valtaosalle kaupungin asukkaista helpompi ja kannattavampi vaihtoehto, kuin omalla autolla liikkuminen.


Esteetön pääsy joukkoliikenteessä ja julkisissa tiloissa on tärkeää esimerkiksi pyörätuolilla liikkuville, mutta myös kaikille muille kuntalaisille, sillä kuka tahansa meistä voi joskus vaikkapa talviliukkailla kaaduttuaan joutua tilanteeseen jossa liikkumineen rajoittuu. Silloin yksikin tarpeeton kynnys voi tuntua ylitsepääsemättömältä esteeltä. Kaupunkiympäristössä esteettömyyteen on tärkeää muistaa puuttua jo suunnitteluvaiheessa. Silloin toteuttaminen on helpointa ja kustannustehokkainta. Esteetön kaupunki on kaikkien kannalta parempi, ja houkuttelee myös kävijöitä kaupungin ulkopuolelta.


Jyväskylän keskusta-alueesta tulee tehdä entistäkin kevytliikennepainotteisempi, sekä toimiva joukkoliikenteen solmukohta, ilman yksityisautoilusta ja työmatkaliikenteestä syntyviä ruuhkia. Kaupunkisuunnittelussa ja kaavoittamisessa on keskityttävä jo olemassa olevan kaupunkirakenteen järkevään tiivistämiseen innovatiivisella tavalla. Tämä paitsi kehittää kaupungin ydinalueista entistä mielenkiintoisempia ja eläväisempiä ihmisten kohtaamispaikkoja hyvien kulkuyhteyksien äärellä, myös säästää metsä- ja viheralueita virkistyskäyttöön lähietäisyydelle keskustasta.
16 views0 comments

Comments


bottom of page