top of page
Search

Aiempi koulumenestys ei määritä opiskelijan tulevaisuutta

Korkeakoulujen yhteishaku on alkanut ja jälleen moni pohtii omia valmiuksiaan yliopisto-opiskeluun. Yhteiskunnan tuomat paineet menestyä jo toisella asteella voivat lisätä nuoren ahdistusta, jos hän ei lukion aikana ole löytänyt opiskelumotivaatiotaan tai itselle sopivia oppimisen tapoja. Uudistuneet valintaperusteet saattavat tuntua eriarvoistavilta, mutta korkeakouluopinnoissa menestymiseen ei välttämättä vaadita aiempaa koulumenestystä. Vakaalla koulupohjalla on toki luontevampaa jatkaa korkeakouluopintoihin, mutta mielestäni suuremmassa roolissa on oppijan oma tahtotila.


Tämä tahtotila on ollut avainasemassa omalla opiskelijaurallani. Lukion jälkeen en pitänyt mahdollisena pärjäämistäni yliopisto-opinnoissa tai akateemisessa yhteisössä. Peruskoulussa ja lukiossa keskivertoa huonompi koulumenestys ja lukivaikeus eivät ole kuitenkaan vaikuttaneet lainkaan siihen, miten olen menestynyt yliopistossa. Täällä olen vihdoin ymmärtänyt, etteivät erilaiset oppimisen lähtökohdat ole este kenenkään menestymiselle - täytyy vain hyväksyä itsensä, kääntää haasteet valttikorteiksi ja löytää sopivat opiskelutekniikat. Korkeakouluun hakeva voi siis päästä opiskelemaan yliopistoon ja pärjätä siellä erinomaisesti, kunhan vain oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa opiskelijana.


Yliopiston tuoma akateeminen vapaus ja omatahtinen opiskelu antavat käytännössä ratkaisun sille, mitä lukio ja peruskoulu eivät pysty tarjoamaan opintojen yksilöllistämisessä. Erilaiset oppimisen tavat ja opiskelutekniikat, toimiva aikatauluttaminen, oikea oppimisympäristö, yksilölliset tavoitteet sekä tarvittavat oppimisen apuvälineet mahdollistavat erilaisille oppijoille menestymisen yliopisto-opinnoissa aiemmasta koulutaustasta riippumatta. Yliopisto-opiskelun valinnanvapaus takaa sen, että jokainen alastaan motivoitunut voi pärjätä yliopistossa: oli taustalla sitten huonoa koulumenestystä, oppimisvaikeuksia tai muita haasteita.

Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tavoitella omaa unelma-alaansa ja menestyä opinnoissaan. Menneisyyden ei pitäisi määritellä kenenkään tulevaisuutta.


Keskittymisvaikeudet yläasteella tai kehno menestys ylioppilaskokeissa eivät kerro opiskelijan koko tarinaa, ellemme itse usko niin. Kun oppii tunnistamaan henkilökohtaiset vahvuudet ja hyödyntämään niitä, on mahdollisuus marssia kohti omia unelmia ja korkeakoulun tarjoamia uusia mahdollisuuksia.


21 views0 comments

コメント


bottom of page